1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau TAISYKLĖS) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo (toliau - PIRKĖJAS) ir Pardavėjo (MB "In umbra", toliau - PARDAVĖJAS) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu IN UMBRA internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis TAISYKLĖMIS.

1.3. Sutartis tarp PARDAVĖJO ir PIRKĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Asmens duomenų apsaugos taisyklės, taikomos PARDAVĖJO įmonėje pateikti šio tinklapio skyriuje Privatumo politika.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Užsisakant prekes IN UMBRA internetinėje parduotuvėje, PIRKĖJAS privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.2. PIRKĖJAS įsipareigoja sumokėti PARDAVĖJUI sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.3. PIRKĖJAS pirkimo formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pirkimo formoje PIRKĖJAS pateikia netikslius, melagingus arba klaidinančius duomenis, PARDAVĖJAS turi teisę anuliuoti PIRKĖJO užsakymą arba apriboti jo galimybes naudotis IN UMBRA elektronine parduotuve.

3.4. Jeigu užsakymo vykdymo metu pasikeitė PIRKĖJO pirkimo formoje pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar kita PARDAVĖJO pirkimo formoje nurodoma informacija), PIRKĖJAS privalo nedelsiant pateikti atnaujintus asmens duomenis.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą IN UMBRA internetinėje parduotuvėje sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo TAISYKLĖMIS ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis IN UMBRA internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, PARDAVĖJAS turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti PIRKĖJO galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. PARDAVĖJAS įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į PIRKĖJO priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus šio tinklapio skiltyje Privatumo politika.

4.4. PARDAVĖJAS įsipareigoja pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO nurodytu adresu.

4.5. PARDAVĖJAS gali vienašališkai pakeisti šių TAISYKLIŲ sąlygas. Jei PIRKĖJAS po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi IN UMBRA internetinės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad PIRKĖJAS sutiko su TAISYKLIŲ pakeitimu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Visos prekių kainos IN UMBRA internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.2. Visos prekių kainos nurodytos įskaitant 21% pridėtinės vertės mokestį.

5.3. Pasirinkus apmokėjimą pavedimu PIRKĖJAS įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per 2 kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Prekės siuntimui pradedamos ruošti tik gavus apmokėjimą.

5.4. PIRKĖJUI neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas yra anuliuojamas.

5.5. PIRKĖJUI vykdant užsakymo apmokėjimą Paysera arba PayPal mokėjimo sistemose, PIRKĖJAS privalo įsitikinti, kad apmokėjimo procesas yra užbaigtas iki galo ir patvirtintas mokėjimo sistemos. PIRKĖJUI patvirtinus užsakymą, bet neužbaigus ar neatlikus apmokėjimo Paysera arba PayPal mokėjimo sistemose, PARDAVĖJAS per 2 darbo dienas išsiunčia PIRKĖJUI pranešimą dėl neatlikto mokėjimo PIRKĖJO nurodytu el. pašto adresu. Jeigu per kitas 2 kalendorines dienas PIRKĖJAS nesumoka užsakymo sumos kitu būdu (pvz., pavedimu) ir nesikreipia į PARDAVĖJĄ dėl kitokių apmokėjimo galimybių arba užsakymo atšaukimo, užsakymas yra anuliuojamas.

5.5. Jeigu užsakoma prekė, kurios užsakymo metų nėra sandėlyje arba pirkimo formoje, langelyje " Užsakymo komentaras" PIRKĖJAS prašo pagaminti nestandartinį (nestandartinių dydžių, spalvų, spalvų derinių, piešinių, dekoro, komplektacijos ir pan.) gaminį, tai reiškia, kad prekė po užsakymo yra gaminama. Tai užtrunka 7-14 darbo dienų. Nestandartinių gaminių gamybos terminas pradėdamas skaičiuoti tik suderinus ir PIRKĖJUI patvirtinus gaminio dydį, spalvą, spalvų derinį, piešinius, dekorą, komplektaciją ir pan. Apie tikslesnį terminą PIRKĖJAS informuojamas jo nurodytais el. paštu arba telefonu.Papildoma informacija dėl užsakymų apmokėjimo sąlygų pateikiama šios svetainės skyriuje Apmokėjimas ir pristatymas.

6. Prekių pristatymas.

6.1. PIRKĖJAS įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. PARDAVĖJAS pristato prekes PIRKĖJUI užsakymo formoje jo nurodytu adresu, pasinaudodamas viena iš su PARDAVĖJU bendradarbiaujančia kurjeriu tarnyba. Jeigu PIRKĖJAS pageidauja prekes gauti į paštomatą, PIRKĖJAS privalo užsakymo formos langelyje " Užsakymo komentaras" nurodyti konkretų paštomatą, kuriame pageidauja atsiimti prekių siuntinį.

6.3. PIRKĖJAS įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei PIRKĖJAS prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, PIRKĖJAS neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Gavus apmokėjimą, prekės PIRKĖJUI išsiunčiamos per 2 darbo dienas.

6.5. Visais atvejais PARDAVĖJAS atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės PIRKĖJUI nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl PIRKĖJO kaltės arba dėl nuo PARDAVĖJO nepriklausančių aplinkybių.

6.6. PIRKĖJAS privalo nedelsiant informuoti PARDAVĖJĄ, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis arba komplektacija.

6.7. PIRKĖJAS privalo el. paštu info@inumbra.lt pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas. Papildoma informacija dėl prekių pristatymo ir siuntimo sąlygų pateikiama šios svetainės skyriuje. Apmokėjimas ir pristatymas.

7. Prekių grąžinimas.

7.1. PIRKĖJAS turi teisę grąžinti įsigytą prekę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.

7.2. PIRKĖJAS gali grąžinti arba prašyti pakeisti brokuotą arba siuntimo metų pažeistą gaminį. Prieš grąžinant arba keičiant prekes būtina susisiekti su PARDAVĖJU ir pateikti 6.6 punkte nurodytas nuotraukas. Prekių grąžinimas arba keitimas galimas tik el. paštu gavus iš PARDAVĖJO patvirtinimą dėl prekių grąžinimo arba keitimo.

7.3. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes).

7.4. Grąžinamos prekės turi būti PIRKĖJO nesugadintos.

7.5. Grąžinamos prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (neišpakuotos – nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiškos prekės). Prekės gali būti grąžinamos tik jei nebuvo naudojamos.

7.6. Grąžinamos prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo išsiųstos PIRKĖJUI

.7.7. Grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.

7.8. Dėl gražinamų prekių išsiuntimo sąlygų PIRKĖJAS turi kreiptis į PARDAVĖJĄ svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

7.9. PIRKĖJUI nusprendus grąžinti kokybiškas prekes PARDAVĖJUI, siuntimo išlaidas apmoka pats PIRKĖJAS.

7.10. PARDAVĖJUI gavus PIRKĖJO grąžintas prekes ir įsitikinus, kad jos atitinka 7.3, 7.4, 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytoms sąlygoms, PARDAVĖJAS per 3 darbo dienas pervedą PIRKĖJO už prekes sumokėtą pinigų sumą į PIRKĖJO nurodytą sąskaitą banke.

8. Prekių kokybė, garantijos.

8.1. Visi IN UMBRA internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.

8.3. Prekių spalvos nuotraukose priklauso nuo PIRKĖJO monitoriaus nustatymų, todėl reali prekės spalva gali skirtis nuo nuotraukoje matomos spalvos.

8.4. IN UMBRA internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama 1 metų garantija.

9. Rinkodara ir informacija.

9.1. PARDAVĖJAS savo internetinėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

9.2. PARDAVĖJAS turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. PARDAVĖJAS pranešimus PIRKĖJUI siunčia PIRKĖJO pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia PARDAVĖJO svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5. PARDAVĖJAS neatsako jei PIRKĖJAS negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM (šlamšto) katalogą, ar dėl PIRKĖJO neteisingai nurodytų duomenų.

10. Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.